Modlitwa

Dzięki Ci, Boże, że od lat zarania
Otoczyłeś mnie swą świętą miłością
Żeś mię obdarzył łaską powołania
I tu w klasztorze skrył przed świata złością.

Dzięki Ci, Boże, za wszystkie cierpienia,
Za wszystkie walki i łaski zwycięstwa,
Za wszystkie Twoje wewnętrzne natchnienia,
Które w mą duszę wlewały dar męstwa.

Dzięki Ci, Boże, za życie ubogie,
Które prowadzę w klasztornym ukryciu,
Dzięki, że Ciebie naśladować mogę
W Twoim pokornym pełnym cierpień życiu.

Dzięki Ci także za śmierć, którą Panie
Ześlesz mi, gdy się wypełnią dni moje.
Jezu! Gdy dusza ma przed Tobą stanie
Na sąd, ach - skryją ją! Skryj ją w serce Twoje!

Warszawa, 9.12.1928 r.