Kazanie do ptaków św. Franciszka

Bracia ptaszkowie,
   od kogo to macie?
Te cudne piórka,
   smaczne pożywienie?
Kto was nauczył
   pieśni co śpiewacie?
- Bóg! O, ptaszęta
  niechże dziękczynienie
Z waszych serduszek
   wznosi się do Pana
Wszechmogącego
   Stworzyciela świata!
W cudnych piosenkach
   rzewnie rozśpiewana
Chwal ciągle Boga
   rzeszo skrzydlata!

(Wiersz ten ułożyłam pod wpływem rozmyślania o św. Franciszku Serafickim w dzień Jego uroczystości)