Do krzyża mego życia

Do krzyża mego życia przybita ślubami...
Skrzydła: Ofiary, Cierpień tulą mi ramiona!
Wiara, Ufność - stopy me osłania skrzydłami...
Skrzydła: Pieśni - Miłości porywają wzwyż!
I tak - każdy dzień życia do celu mnie zbliża...
Stylu ducha dopełnię, gdy z Miłości skonam!

(odpowiedź na pytanie: jaki jest mój wewnętrzny styl)

Warszawa, 12.II.1955 r.