Tajniki duszy

Nie wszystko można
   w słowach wypowiedzieć,
Co w głębi duszy
   naszej dzieje się.
To jeden Stwórca
   tylko może wiedzieć,
Do czego serce
   dąży i gdzie lgnie.
On tylko jeden
   zdolen jest wyśledzić
Uczucia serca,
   tak, On dobrze wie,
Do czego człowiek
   dochodzi w swej złości,
I co potrafi
   uczynić z miłości.

Są takie głębie
   w wnętrzu każdej duszy,
Do których tylko
   prawo ma sam Bóg...
Lecz jeśli człowiek
   sumienia nie głuszy
I nie opuszcza
   w życiu prawych dróg,
To nawet pośród
   wewnętrznych katuszy
Choćby ciemności
   wzbudzał duszy wróg,
Odczuje w głębi 
    swej tajniki Boże
I będzie wielbić 
    cud łaski w pokorze.

Bóg nieraz w serca
   ciche i nieznane
Składa potęgę
   swych skarbów i łask.
A choć te dusze
   przez świat zapomniane,
Jednak w ich wnętrzu
   Bożej łaski blask
Oświeca dary
   przez Boga składane
W głębi ich serca,
   a czasem ten brzask,
Jak promy słońca
   rano wschodzącego,
Wskazuje bliźnim 
    skarby serca tego.


Bywa, że nieraz
   dusza nie rozumie,
Co przez nią czyni
   w ludzkich sercach Pan;
I często sprawy
   sobie zdać nie umie,
Nie wiem, jak nazwać
   ten wewnętrzny stan,
W którym wyczuwa
   w wewnętrznej zadumie,
Że jakiejś głębszej
   myśli, Boży plan,
Bóg przeprowadza przez nią
   w innych duszach,
Choć ją pogrąża
   w wewnętrznych katuszach.

Warszawa, 5.10.1929 r.