Dwa piękna (sonet)

Chwalebną jest to rzeczą,
   znać ojczystą mowę,
Wysłowić stylem pięknym,
   myśli swojej wnętrze,
Nadawać swym uczuciom
   gruntowną osnowę,
Rozbudzać słowem w sercach,
   krążenie krwi prędsze.
Wymową w duszach budzić
   uczucia gorętsze;
Ubierać głębię myśli
   w formy ciągle nowe;
Zacierać w sercach ludzi
   wrażenie surowe,
Natomiast budzi w głowach
   myśli coraz mędrsze.
Lecz rzeczą chwalebniejszą - 
   nieść ofiarę z siebie,
Żyć ciągłym poświęceniem
   wyniszczać - z miłości,
Zdobywać szczęście bliźnim
   na ziemi i w niebie,
Rozniecać wokoło siebie
   uczucia radości;
Uświęcać czyny swoje
   na rodzinnej glebie;
O! niechże takie piękno
   w mym sercu zagości!

Warszawa, 9.10.1929 r.