W oschłości ducha

Ja Cię wciąż szukam w mym sercu, o Panie!
Znasz - jak bolesne jest ono szukanie,
Gdy znikasz - O, mój Jedyny!

Bóstwo Swe skrywasz w osłonach Tajemnic

Nie chcesz rozjaśnić mych wewnętrznych ciemnic,
Choć szczerze unikam winy.

Warszawa, 6 lutego 1952 r.